مقالات
دیزل-min
دیزل

امروزه نبود برق را نمی توان فقط با یک شمع یا چراغ قوه سپری کرد. نبود فقط چند دقیقه برق می تواند آسیب جبران ناپذیری را در زندگی افراد به وجود آورد؛ به عبارتی دیگر، در دنیایی که به سرعت با تکنولوژی پیش می ... (ادامه)

دیزل-ژنراتور-min
دیزل ژنراتور

تفاوت موتورهای دیزلی در احتراق است. موتورهای بنزینی از جرقه برای احتراق استفاده می کنند ولی موتورهای دیزلی، تکنیک فشرده سازی را به کار می برند. در این روش، هوا به داخل موتور کشیده می شود با به صورت فشرده به ... (ادامه)

تابلو های برق

امروزه نبود برق را نمی توان فقط با یک شمع یا چراغ قوه سپری کرد. نبود فقط چند دقیقه برق می تواند آسیب جبران ناپذیری را در زندگی افراد به وجود آورد؛ به عبارتی دیگر، در دنیایی که به سرعت با تکنولوژی پیش می ... (ادامه)

قطعات دیزل ژنراتور
قطعات دیزل ژنراتور

قطعات دیزل ژنراتور : تفاوت موتورهای دیزلی در احتراق است. موتورهای بنزینی از جرقه برای احتراق استفاده می کنند ولی موتورهای دیزلی، تکنیک فشرده سازی را به کار می برند. در این روش، هوا به داخل موتور کشیده می... (ادامه)

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور

در دنیای امروزه که قیمت بنزین به خاطر افزایش تقاضا و کاهش موجودی هرروز رو به افزایش است، باید به دنبال جایگزینی باشیم تا بتوانیم هزینه فعالیت هایی را که نیاز به بنزین یا برق دارد، کاهش دهیم؛ ازاین رو ا... (ادامه)