دیزل ژنراتور اف جی ویلسون
دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3

مدل دیزل ژنراتور کوپله P500P3-P550E3 مدل ژنراتور LL6114F مدل موتور 2506A-E15TAG2 برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 550|440| 500|400| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3

مدل دیزل ژنراتور کوپله P1500P3-P1650E3 مدل ژنراتور LL8224N مدل موتور 4012-46TAG2A برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1650|1320| 1500|1200| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200E

مدل دیزل ژنراتور کوپله P2000-P2200E مدل ژنراتور LL9124H مدل موتور 4016TAG2A برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 2200|1760| 2000|1600| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375E

مدل دیزل ژنراتور کوپله P1250-P1375E مدل ژنراتور LL8124L مدل موتور 4012TWG2 برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1375|1100| 1250|1000| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1

مدل دیزل ژنراتور کوپله P1000P1-P1100E1 مدل ژنراتور LL8124B مدل موتور 4008TAG2A برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1100|880| 1000|800| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425E

مدل دیزل ژنراتور کوپله P380-P425E مدل ژنراتور LL6014D برند ژنراتور LEROY SOMER مدل موتور 2006TTAG برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 425|340| 380|304| | میزان بار 255075100110 […]