جدول تبدیل کاوا به امپر (تبدیل کیلو وات (kW) و کیلو ولت-آمپر (kVA) به آمپر (A)) به ولتاژ سیستم الکتریکی بستگی دارد. برای تبدیل kW یا kVA به A، شما باید ولتاژ را نیز در نظر بگیرید. رابطه اساسی بین توان، ولتاژ و جریان در سیستم الکتریکی به صورت زیر است:
توان (kW) = ولتاژ (V) × جریان (A) × عامل قدرت cos (φ)
بنابراین، شما می ‌توانید جریان را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید:
جریان (A) = توان (kW) / ولتاژ × عامل قدرت (cos φ)
به طور مشابه، برای تبدیل kVA به آمپر، از رابطه زیر استفاده می‌ شود:
جریان (A) = توان (kVA) / ولتاژ (V) × عامل قدرت (cos φ)
با توجه به ولتاژ مورد استفاده در سیستم الکتریکی خود، می ‌توانید مقدار جریان را با استفاده از رابطه ‌های فوق محاسبه کنید.

 

لینک های مفید:
دیزل ژنراتور

 جدول تبدیل کاوا به آمپر

وات چیست؟

وات واحد اندازه‌ گیری قدرت یا توان در سیستم بین ‌المللی واحدهای اندازه ‌گیری است. این واحد نشان ‌دهنده میزان انرژی مصرفی یا تولیدی در واحد زمان می باشد. این واحد بر اساس نام جیمز وات، مخترع و مهندس اسکاتلندی، نامگذاری شده است.
یک وات معادل یک ژول در ثانیه است؛ به این معنی که یک وات برابر با انجام یک ژول کار در طول یک ثانیه می باشد. وات به عنوان معیاری برای اندازه ‌گیری قدرت مصرفی یا تولیدی در موارد مختلف از جمله برق مصرفی یا تولیدی، قدرت موتورها، قدرت لامپ ‌ها و سایر دستگاه ‌های الکتریکی استفاده می‌ شود.
برای مثال، یک لامپ ال ای دی با توان ۷ وات به معنی آن است که این لامپ در هر ثانیه ۷ ژول انرژی را مصرف می‌کند. به همین ترتیب، قدرت یک موتور ۱۰۰ وات بدین معنی است که این موتور در هر ثانیه ۱۰۰ ژول کار انجام می ‌دهد.

KW چیست؟

KW مخفف واحد کیلو وات است. کیلو وات یک واحد اندازه ‌گیری قدرت است و در رابطه با مصرف یا تولید انرژی استفاده می ‌شود. کیلو وات معمولا در مورد تولید برق، مصرف برق و قدرت موتورها و دستگاه ‌ها صحبت می ‌کند.
واحد کیلو وات برابر با 1000 وات است. وات نیز واحدی می باشد که برای اندازه ‌گیری قدرت استفاده می ‌شود. بنابراین 1 کیلو وات برابر با 1000 وات است. استفاده از واحد کیلو وات در مورد مصرف برق خانگی، تولید برق توسط نیروگاه ‌ها، قدرت موتورهای خودروها و سایر دستگاه‌ ها رایج می باشد.
KVA چیست؟

KVA مخفف “کیلو ولت-آمپر” است. این واحد برای اندازه‌ گیری ظرفیت یا توان یک سیستم الکتریکی استفاده می‌ شود. در واقع، KVA نشان دهنده توان مشترک فعال و غیرفعال یک سیستم است.
توان فعال (کیلو وات) نشان‌ دهنده قدرت واقعی مصرفی یا تولیدی سیستم می باشد. از طرف دیگر، توان غیرفعال (کیلو ولت-آمپر راکتیو) نشان ‌دهنده قدرتی است که برای حمل بارهای الکتریکی مانند موتورها و ترازوهای الکتریکی استفاده می ‌شود.
در مورد سیستم‌ های الکتریکی، توان کل (KVA) برابر با ضرب توان دوباره (KVA) و عامل قدرت (cos φ) است. عامل قدرت نسبت توان فعال به توان کل را نشان می ‌دهد و معمولا بین 0 و 1 قرار دارد. استفاده از واحد KVA بیشتر در مورد سیستم ‌های توزیع برق، تجهیزات صنعتی و موتورهای بزرگ از جمله ژنراتورها و ترانسفورماتورها رایج است.

 

لینک های مفید:
ژنراتور چیست؟

جدول تبدیل کاوا به امپر

جدول تبدیل کاوا به امپر

نحوه تبدیل kW به kVA

برای تبدیل کیلو وات (kW) به کیلو ولت-آمپر (kVA) در سیستم‌ های الکتریکی با عامل قدرت cos φ مشخص، شما باید از رابطه توان مجازی استفاده کنید. رابطه توان مجازی به صورت زیر است:

kVA = kW / cos φ

در این رابطه، kW مقدار توان فعال است که می ‌خواهید به kVA تبدیل کنید و cos φ عامل قدرت است که باید آن را برای سیستم خود در نظر بگیرید. عامل قدرت معمولا در دستگاه ‌ها و تجهیزات الکتریکی مشخص شده است. بنابراین، با توجه به مقدار kW و cos φ مربوطه، شما می ‌توانید مقدار kVA را با استفاده از رابطه فوق محاسبه نمایید.

انواع توان ژنراتور کدام‌اند؟

توان ژنراتور می ‌تواند به چندین نوع تقسیم شود:

  1. توان فعال (Active Power): توان فعال (یا توان واقعی) توسط ژنراتور تولید می ‌شود و به میزان کار انجام شده و توان مصرفی در مدارهای الکتریکی مرتبط است. این توان با واحد کیلو وات (kW) اندازه‌ گیری می گردد.
  2. توان غیرفعال (Reactive Power): توان غیرفعال توسط ژنراتور تولید نمی ‌شود؛ اما برای حمل بارهای الکتریکی مانند موتورها و ترازوهای الکتریکی ضروری است. این توان با واحد کیلو ولت-آمپر راکتیو (kVAR) اندازه ‌گیری می ‌شود.
  3. توان مشترک (Apparent Power): توان مشترک نشان‌ دهنده ترکیب توان فعال و توان غیرفعال است و با واحد کیلو ولت-آمپر (kVA) اندازه ‌گیری می ‌شود. توان مشترک نمایانگر ظرفیت کلی ژنراتور برای تأمین توان بارهاست.