امروزه شما در هرجایی که مساله تامین برق اهمیت زیادی دارد، می توانید دستگاه های دیزل ژنراتور را مشاهده کنید. در حال کلی کاربرد آن شامل مکان های زیر است:

• هنوز در کشورهای مکان هایی وجود دارد که تامین برق آن ها به با مشکل مواجه است، برای همین از دیزل ژنراتور استفاده می کنند. همچنین در نیروگاه ها و کارخانجات بزرگ به عنوان برق اضطراری نیز استفاده می کنند.

• در صنعت هواپیمایی از موتورهای دیزلی به منظور تامین نیروی محرکه در پرواز استفاده می کنند.

• استفاده در کشتی های بزرگ قاره پیما

• استفاده در بخش معدن و استخراج مواد معدنی

• استفاده در بیمارستان و مراکز نظامی به منظور تامین نیروی برق

• استفاده در صنعت کامپیوتر