وقتی که هوا سرد می شود، موتورهای دیزلی به دلایل مختلفی، مشکلاتی در هنگام شروع کار خود دارند. اولین دلیل، کاهش قدرت و بازده باتری در دمای سرد به 46 درصد مقدار اولیه خود است؛ برای همین توصیه می شود که قبل از شروع فصل سرما، باتری دستگاه خود را بررسی نمایید. حتما روغن سفت می شود و از این رو حرکت بخش های مختلف کند می شود که باعث فشار بیشتر به موتور در شروع می شود.

برای اینکار بهتر است که همیشه و به طور منظم، مخصوصا قبل از شروع فصل سرما، تمامی قسمت های مختلف دستگاه را بررسی کنید و اینکه زمان بازرسی دستگاه در فصل سرما باید خیلی کمتر از فصل های دیگر باشد.

در حالت کلی، موارد زیر را باید در دیزل ژانراتورها در فصل سرما بررسی کنید:

• بخاری بلوک (قطعه) موتور را بررسی کنید

مطمئن شوید که بخاری بلوک موتور به برق وصل است. این در فصل زمستان خیلی مساله مهمی است و اگر به درستی کار نکند، با مشکل مواجه خواهید شد. اگر به هیتر(بخاری) دسترسی ندارید باید از یک دستگاه جایگزین استفاده کنید و اگر در منطقه دور افتاده هستید که به برق دسترسی ندارید، بهتر از ژنراتورهای گازی استفاده کنید.

• شارژ باتری

مطمئن شوید که باتری دارای شارژ کافی است و اگر شارژ نداشت، باید سریعا آن را تعمیر یا جایگزین نمایید.

• استفاده از کتابچه راهنما

در کتابچه راهنما، توضیحاتی کلی در خصوص نحوه نگهداری دستگاه در شرایط مختلف من جلمه زمستان نوشته شده است. حتما دفترچه راهنما را نگهدارید و آن را مطالعه کنید.

• بررسی دیزل ژنراتور

پیرامون دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچگونه زدگی، آسیب، تورفتگی بر روی آن وجود ندارد.

• پانل کنترل دیجیتال در هنگامی که سرد می شود، بررسی کنید

بهتر است بدانید که بعضی از قسمت ها در هنگامی که سرد می شوند، نمی توانند عملکرد صحیحی داشته باشند. حتی بعضی از این قطعات، قادر نیستند که روشن شوند؛ البته در مدل های جدیدتر چنین مشکلی وجود ندارد ولی به هر حال توصیه می شود که این موارد را بررسی کنید.

• سوخت را چک کنید

مطمئن شوید که سوخت موجود در تانک، دارای ماده ضد ژل و میکروبی است.