دیزل ژنراتور

14001211
دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور :  ماه نیرو تنها و اولین تولید کننده ژنراتور های صنعتی در ایران از سال 1360 تحت لایسنس شرکت آلمانی AvK (که معتبرترین برند در صنعت ژنراتور جهان میباشد و هم اکنون با Stamford ادغام گردیده) تولید ژنراتور های سه فاز سنکرون از رنج 30 الی 530 کیلو ولت آمپر را آغاز نموده و هم اکنون در صنعت تولید برق کشور میدرخشد.

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراریتوان خروجی پرایم
ردیفنام دیزل ژنراتور کوپلهمدل دیزل ژنراتور کوپلهمدل موتورتعداد سیلندرkvakwkvakw
1دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5C11D5X1.3-G22118.8108
2دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5C17D5X2.5G2316.5131512
3دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5C22D5X2.5G2322172016
4دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5C38D54B3.3G1438 30.43528
5دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA مدل ES55D5ES55D5S3.8G6455445040
6دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA مدل ES68D5ES68D5S3.8G7468556250
7دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5C80D54BTA3.9G14806472.558
8دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA مدل C100D5C100D56BT5.9G16100809173
9دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5C150D56BTA5.9G26150120136109
10دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA مدل C175D5C175D56CTA8.3G26175140160128
11دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5C200D56CTAA8.3G16200160182.5146
12دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA مدل C220D5C220D56CTAA8.3G16220176200160
13دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5C250D56CTAA8.3G26250200227.5182
14دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5C330D5QSL9 G56330264300240
15دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5C350D5NT855 G66350280320256
16دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5C400D5NTA855 G46400320360288
17دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5C440D5NTA855G76450360410328
18دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA مدل C550D5C550D5QSX15 G86550440500400
19دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5C700D5VTA28-G512706565640512
20دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA مدل C825D5EC825D5EKTA38-G712825660750600
21دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5C900D5QSK23 G36900720820656
22دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل 888DFHD888DFHDQST30G41211108881000800
23دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5C1100 D5QST30 G41211108881000800
24دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA مدل C1250D5C1250D5KT38G912125010001135908
25دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5C1400D5KTA50G3161400112012501000
26دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5C1675D5KTA50G8161675134014001120
27دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5C2000D5QSK60 G3162063165018751500
28دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA مدل C2250D5C2250D5QSK60-G4162250180020001600
29دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425EP380-P425E2006TTAG6425340380304
30دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3P500P3-P550E32506A-E15TAG26550440500400
31دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1P1000P1-P1100E14008TAG2A811008801000800
32دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375EP1250-P1375E4012TWG2121375110012501000
33دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3P1500P3-P1650E34012-46TAG2A121650132015001200
34دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200EP2000-P2200E4016TAG2A162200176020001600
35دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپرMNC1106BTA5.9G561108810080
36دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپرMNC1406BTAA5.9G26140112126100.8
37دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپرMNC1756BTAA5.9G56175140160128
38دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپرMNC2006CTA8.3G26200160180144
39دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپرMNC250QSL9-G36250200225180
40دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپرMNC330QSL9G56350280315252
41دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپرMNC400NTA855G46400320360288
42دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپرMNC440NTA855G76440352400320
43دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپرMNC550QSX15G86550440500400
44دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپرMNC700VTA28G512700560630504
45دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپرMNC900QSK23G36900720800640
46دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپرMNC1000QST30G3121000800900720
47دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپرMNC1130QST30G41211309041017813.6
48دیزل ژنراتور ولوو 95 کیلو ولت آمپرMNV95TAD530GE495768568
49دیزل ژنراتور ولوو 112 کیلو ولت آمپرMNV112TAD531GE411289.610180.8
50دیزل ژنراتور ولوو 140 کیلو ولت آمپرMNV140TAD532GE4140112126126
51دیزل ژنراتور ولوو 170 کیلو ولت آمپرMNV170TAD731GE6175140157125.6
52دیزل ژنراتور ولوو 205 کیلو ولت آمپرMNV205TAD732GE6200160180144
53دیزل ژنراتور ولوو 225 کیلو ولت آمپرMNV225TAD733GE6225180175140
54دیزل ژنراتور ولوو 280 کیلو ولت آمپرMNV280TAD734GE6280224255204
55دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپرMNV300TAD940GE6300240270216
56دیزل ژنراتور ولوو 360 کیلو ولت آمپرMNV360TAD941GE6360288324259.2
57دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپرMNV400TAD1343GE6400320360288
58دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپرMNV450TAD1344GE6450360405324
59دیزل ژنراتور ولوو 500 کیلو ولت آمپرMNV500TAD1345GE6500400450360
60دیزل ژنراتور ولوو 530 کیلو ولت آمپرMNV530TAD1641GE6530424477381.6
61دیزل ژنراتور ولوو 595 کیلو ولت آمپرMNV595TAD1642GE6595476535428
62دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپرMNV710TWD1643GE6710568640512
63دیزل ژنراتور پرکینز 30 کیلو ولت آمپرMNP301103A33G33326.43024
64دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپرMNP501103A33TG1350404536
65دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپرMNP661103A33TG236652.86048
66دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپرMNP721104A44TG147257.66552
67دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپرMNP1101104C44TAG241108810080
68دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپرMNP1501006TAG6150120136108.8
69دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپرMNV1651006TAG26165132150120
70دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپرMNP2001106A70tag36200160185148
71دیزل ژنراتور پرکینز 250 کیلو ولت آمپرMNP2501306C-E87TAG46250200225180
72دیزل ژنراتور پرکینز 385 کیلو ولت آمپرMNP3852206AE13TAG26385308346.5277.2
73دیزل ژنراتور پرکینز 440کیلو ولت آمپرMNP4402206A-E13TAG36440352400320
74دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپرMNP5502506A-E15TAG26550440500400
75دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپرMNP6602806AE18TAG1A6660528600480
76دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپرMNP8254006-23TAG2A6825660750600
77دیزل ژنراتور پرکینز 880 کیلو ولت آمپرMNP8804006-23TAG3A6880704800640
78دیزل ژنراتور پرکینز 1100 کیلو ولت آمپرMNP11004008TAG2A811008801000800
79دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کیلو ولت آمپرMNP13754012-46TWG2A121375110012501000


دیزل ژنراتور چیست؟

به ترکیب یک موتور دیزل و یک ژنراتور الکتریکی دیزل ژنراتور گفته می‌شود. وظیفه این دستگاه تولید انرژی الکتریکی است که انواع مختلف آن با سوخت‌های مایع یا گاز طبیعی کار می‌کند.

قطعات دیزل ژنراتور

علاوه بر موتور و ژنراتور، این دستگاه از متعلقات دیگری نیز ساخته شده است که شامل موارد زیر می‌شود:

  • سیستم‌های کنترلی
  • سیستم مولد گرما
  • سیستم استارت اتوماتیک و دینام
  • شاسی
  • اتاقک پوشاننده
  • عایق صدا
  • قطع‌کننده اضطراری جریان برق

انواع دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها یا همان موتورهای برق به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

دیزل ژنراتور استندبای یا اضطراری

در زمان‌هایی که برق شبکه قطع می‌شود، موتور دیزل های اضطراری با حداکثر توان و به طور موقت برق موردنیاز سیستم را تأمین می‌کنند. این نوع از دیزل‌ها که نقش پشتیبان را دارند بیشتر برای تأمین برق اضطراری مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها کاربرد دارند.

دیزل ژنراتور پرایم

این نوع از دیزل‌ها برای کار در مدت‌زمان بیشتری نسبت به ژنراتورهای استندبای یا اضطراری طراحی شده‌اند. توان آن‌ها کمتر از ۷۵ درصد بوده و قابلیت لود ثابت دارند. در مواردی که برق شهری به مدت زیاد یا دفعات متعدد قطع می‌شود و یا در مناطقی که برق شهری در دسترس نیست، مانند کمپ‌ها و اکتشاف معادن کاربرد دارند.

دیزل ژنراتور دائم کار

این نوع از  موتور دیزل‌ها که به نام مولدهای دائم یا کانتینیوس نیز شناخته می‌شوند، برای استفاده دائم و بی‌وقفه طراحی و تولید شده‌اند. از کاربردهای مهم آن‌ها تأمین برق دیتاسنترها است.

موتور ژنراتورها از ۱ تا ۲۰ کیلوولت آمپر برای فروشگاه‌ها، منازل و ادارات کوچک و تا ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر برای کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ اداری برق تولید می‌کنند.

انواع دیزل ژنراتور

کاربرد موتور ژنراتور

موتور ژنراتور مجموعه‌ای از یک موتور و یک ژنراتور بوده که انرژی مکانیکی را به ژنراتور اعمال می‌کند. برای خرید این قطعه نهایت دقت را داشته باشید چرا که از قطعات مهم در نصب و راه‌اندازی دیزل ژنراتور است. از ویژگی‌های یک موتور ژنراتور خوب دود کم و دوام بالا است.

انواع موتور ژنراتور

موتورهای ژنراتور در انواع مختلفی تولید می‌شوند:

  • موتور ژنراتور گازی: سوخت این دسته از موتورها گاز است که سبب کاهش هزینه‌ها و کاهش آلودگی می‌شود.
  • موتور ژنراتور بنزینی: سوخت این موتورها همان‌طور که از نام آن مشخص بوده، بنزین است و در فضاهای باز یا در مکان‌هایی که دسترسی به گاز امکان ندارد، استفاده می‌شود.
  • موتور ژنراتور گازوئیلی: سوخت مصرفی این دسته گازوئیل است و نسبت به دو نوع دیگر در ابعاد کوچک‌تر طراحی و تولید می‌شود.

قیمت دیزل ژنراتور

قیمت این دستگاه بسته به کشور سازنده، سال ساخت، توان و همچنین نوسانات ارز متغیر است. در این شرایط سفارشی کردن دیزل مقرون‌ به‌ صرفه نخواهد بود. به‌هرحال قیمت بالای این محصول نباید شما را از خرید وسیله‌ای باکیفیت منصرف کند.

قیمت دیزل ژنراتور

 

نکات خرید دیزل ژنراتور

در هنگام تعیین نرخ برای وسایل و دستگاه‌های مختلف در بازار به فاکتورهای زیادی دقت می‌کنند تا بتوانند نرخی مطابق با ارزش واقعی آن به مشتریان اعلام کنند. دیزل ژنراتور بی‌صدا عملکردهای بی‌صدا مانند محافظت از برد، عملکرد موبایل، ATS و غیره را ارائه می‌دهند؛ در حالی که انواع دیگر ممکن است چنین امکاناتی نداشته باشند. مشتریان می‌توانند بسته به محیط عملیاتی که دیزل را برای آن لازم دارند پیکربندی متفاوتی را انتخاب کنند.

به طور کلی یک دیزل ژنراتور از چهار قسمت تشکیل شده که شامل موتور، ژنراتور، سیستم گرمایش و پوشش می‌شود. قیمت ست‌های دیزل ژنراتور بستگی به برند و پیکربندی این سه قطعه دارد. قیمت و بهره‌وری یک مجموعه دیزل ژنراتور موضوع بسیار مهمی برای خریداران آن است.

ساختار و طراحی دیزل ژنراتور

ژنراتورها در طی کار خود گرما و صدا تولید می‌کنند. برخی که صدای کمتری دارند دارای ساختاری هستند که از پخش این صدا در محیط جلوگیری می‌کند. این نوع ژنراتور مجهز به پوشش است و مواد عایق صدا به دیواره داخلی بدنه چسبانده شد‌ه‌اند؛ بنابراین قیمت دیزل ژنراتور کیسدار بالاتر از قیمت مجموعه ژنراتور نوع باز خواهد بود.

برند دستگاه

یک نیروگاه دیزلی از دو بخش تشکیل شده است که شامل یک موتور دیزل و یک ژنراتور می‌شود. قیمت دیزل ژنراتور بسته به برند و پیکربندی دو قطعه متفاوت است. اگر موتور دیزلی با همان مارک دارید، توجه به تفاوت در ژنراتور دشوار است. عملکرد دیزل ژنراتورهای بی‌صدا برای دینام‌های مختلف متفاوت است.

مهم‌ترین موردی که باید به آن توجه کنید، برند دستگاه است. به‌طورکلی هر برند ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارد و برای موارد خاصی گزینه مناسبی خواهد بود. همچنین قطعات یدکی ژنراتور در برخی از برندها به‌آسانی در دسترس نیست که این امر منجر به افزایش هزینه‌ها و ایجاد مشکلات در روند کار می‌شود. از آن جایی که موتورها در مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند، نرخ‌های یکسانی ندارند. برخی از مدل‌ها به دلیل داشتن قدرت بالا و دوام بیشتر گران‌تر هستند.

موتور دیزل از 70 درصد سوخت و برندهای اصلی موتورها تشکیل شده است. برندهای مختلف منجر به قیمت‌های متفاوتی برای مجموعه دیزل ژنراتور می شوند و همچنین در نظر بگیرید که بین مجموعه ژنراتورهای داخلی و وارداتی تفاوت وجود دارد.

صفحه کنترل دیزل ژنراتور

پانل سرامیکی نیز بخشی از یک نیروگاه دیزلی بی‌صدا است. مدل‌های مختلفی از پانل‌های سرامیکی با یک برند وجود دارد که هر کدام عملکردهای متفاوتی دارند؛ بنابراین پیکربندی‌های مختلف منجر به قیمت‌های متفاوت می‌شود.

توان موردنیاز

اولین چیزی که بر قیمت یک مجموعه دیزل ژنراتور تأثیر می‌گذارد قدرت است. هرچه قدرت بالاتر باشد، تجهیزات گران‌تر هستند و این افزایش نیز منطقی به نظر می‌رسد. برای این که میزان توان موردنیاز را بسنجید و دستگاه متناسب با آن خریداری کنید، بهتر است با کارشناسان مجرب در این زمینه مشورت کنید.

میزان مصرف سوخت

موتورهایی که از گاز استفاده می‌کنند با انواع بنزینی و گازوئیلی متفاوت هستند. به طور قطع سازندگان دیزل‌های بنزینی به دلیل قدرت بیشتر دستگاه خود قیمت‌های بالاتری تقاضا می‌کنند. یا به عبارتی ژنراتورهایی که در ازای هر کاوا توان تولیدی نیاز به سوخت کمتری دارند، صرفه اقتصادی بیشتری دارند.

وزن و ابعاد دیزل ژنراتور

دیزل‌های کوچک برای کارگاه‌های صنعتی یا نصب در خانه و ویلاها مناسب هستند. در حالی که انواع بزرگ‌تر در ابعاد و وزن‌های بیشتر برای کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و هتل‌ها بیشتر به کار می‌روند. این ابعاد به طور مستقیم قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

خدمات پس از فروش

از وجود خدمات پس از فروش اطمینان حاصل کنید تا در صورت بروز هرگونه مشکل امکان رفع آن با دریافت خدمات مناسب وجود داشته باشد.

پیش‌بینی آینده

بهتر است شرایط آینده را نیز در نظر بگیرید. آیا موتور دیزلی که قصد خرید آن را دارید، در آینده نیز پاسخگوی نیازهای شما خواهد بود یا خیر؟ اگر پاسخ شما به این سؤال منفی است بهتر است در انتخاب خود تجدیدنظر کنید تا متحمل هزینه‌های اضافی نشوید.

قیمت و خرید انواع دیزل ژنراتور در ماه نیرو

ماه نیرو شرکت بزرگ و معتبری است که می‌توانید برای استعلام قیمت انواع دیزل ژنراتور و خرید به آن اعتماد کنید. قیمت‌ها برای انواع دیزل ژنراتور در بازار ثابت نیستند و بهتر است در این خصوص با کارشناسان بخش فروش صحبت و جزئیات را جویا شوید.

علاوه بر این که در شرکت ماه نیرو قیمت‌های مناسب و مدل‌های متنوع جهت بررسی بیشتر در اختیار شما قرار می‌گیرد، می‌توانید به سایت مراجعه کنید و سایر اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد هر مدل به دست بیاورید. اطلاعات به طور واضح به همراه عکس جهت مشاهده کاربران در سایت موجود است.

سخن آخر

امروزه با پیشرفت تکنولوژی روزبه‌روز به تعداد دستگاه‌های موردنیاز ما که توسط برق کار می‌کنند، افزوده می‌شود. ازکارافتادن برخی از این دستگاه‌ها حتی برای یک ثانیه نیز ممکن است باعث بروز مشکلاتی برای ما شود، مانند درب‌های برقی یا سیستم‌های امنیتی. به همین دیزل‌ژنراتورها از اهمیت بالایی برخوردارند و لازم است در خرید آن‌ها دقت کافی داشته باشید.

شرکت صنعتی ماه نیرو تنها تولیدکننده دیزل ژنراتور در ایران است که کار خود را از سال ۱۳۶۳ شمسی شروع کرد و اکنون به تولید دیزل‌ژنراتورهای سه‌فاز تحت دانش معتبرترین شرکت‌های اروپایی دست‌یافته است.