در این مورد نطر شرکت سازنده (ماه نیرو) بدین منوال است که هرگاه مقاومت اهمی هر یک از سیم پیچ های اصلی استاتور و روتور و یا استاتور و روتور تحریک از حد نرمال پایین تر رود نیاز به تعویض سیم پیچ میباشد که این کار فقط در کارخانه ماه نیرو انجام میشود.

ضمنا ژنراتور های تولیدی دیگر شرکت ها در صورت آسیب جدی به سیم پیچ ها به کارخانه ماه نیرو منتقل زیر نطر مهندسین کارخانه اقدام به سیم پیچی مجدد آنها شده و پس از مونتاز زیر بار مصنوعی برده شده و تست میشوند.

علاوه بر این در صورت نیاز بلبرینگ ها سرویس و یا تعویض میشوند.