در این زمیته نطر کمپانی سازنده دیزل ژنراتوربه شرح ذیل میباشد.

1-top overhaul

تعمیر قسمت بالای موتور در 4000 ساعت کارکرد موتور

در ساعت 4000 ابتدا قسمت بالای موتور شامل سرسیلندرها-توربو شارژرها و یونیت های سوخت الکترونیکی و مکانیکی و پمپ سوخت باز میشوند و پس از تعمیر بروی موتور بسته میشود سپس موتور استارت زده شده و زیر بار میرود.

2-main overhaul

تعمیرات اساسی دیزل در 8000 ساعت کار کرد

در ساعت 8000 کلیه قسمت های مکانیکی و برقی دیزل شامل سرسیلندرها ،پیستون ها ،شاطون ها ، میل سوپاپ ها ، میل لنگ باز و پس از بازسازی و تعویض قطعات یدکی مجددا بروی بلوک سیلندر یسته و موتور استارت زده شده و زیر بار برده میشود.