دیزل ژنراتور از طریق سوختی که در موتور آن وجود دارد، انرژی مورد نیاز دستگاه برای تامین برق را فراهم می کند که حدود 6 تا 10 درصد حرارت ایجاد شده ناشی از مصرف سوخت دیزل ژنراتور به فضای اطراف دستگاه منتقل میشود؛ همچنین علاوه بر آن، اتلاف انرژی حاصل از اتلاف حرارتی ژنراتور و حرارت ناشی از سیستم اگزوز میتواند با حرارتی که از طریق دیزل ژنراتور منتشر میشود برابری کند و در نتیجه،حرارت انتشار یافته در محوطه اتاق دستگاه را افزایش دهد که میتواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد و عمر مفید دستگاه و حتی پرسنل نیروگاه بگذارد؛ در این جاست که نقش و تاثیر تهویه هوای اتاق دیزل ژنراتور بر عملکرد بهتر دستگاه مطرح میشود. 

 
لینک های مفید: دیزل ژنراتور
 

ضرورت تهویه اتاق دیزل ژنراتور 

همان طور که در سطرهای بالای مقاله ذکر کردیم، حدود 6 تا 10 درصد حرارت ایجاد شده ناشی از مصرف سوخت میتواند به فضای اطراف منتقل شود و علاوه بر آن، مجموع اتلاف انرژی حاصل اتلاف حرارتی ژنراتور و حرارت ناشی از سیستم اگزوز می تواند با حراراتی که از طریق دستگاه انتشار میابد برابری کند و حرارت محوطه اتاق دیزل ژنراتور را افزایش دهد.

بنابراین، وسیله ای برای تهویه اتاق دیزل ژنراتور میتواند نقش مثبت و موثری را بر  کاهش حرارت انتشار یافته و همچنین افزایش طول عمر مفید و عملکرد بهتر دستگاه و حفظ سلامت پرسنل ایفا نماید و بنابراین باید دستگاه تهویه کننده ای بر روی دیزل ژنراتور نصب گردد تا بتواند دمای اتاق داخل محفظه ژنراتور را متناسب نگه دارد و از افزایش حرارت داخل محوطه جلوگیری کند.

 

لینک های مفید: ژنراتور

 

مکان مناسب برای نصب دستگاه تهویه اتاق دیزل ژنراتور

مکان مناسب برای نصب دستگاه تهویه اتاق دیزل ژنراتور، روی شاسی دستگاه است تا گردش پروانه آن بتواند به ایجاد یک تهویه مناسب در فضای داخلی دیزل ژنراتور و نیروگاه نماید.

در واقع، محل نصب دستگاه تهویه باید در جایی باشد که دریچه های ورودی هوا در مکانی قرار بگیرند تا مقدار و میزان مناسبی از هوای تمیز، مناسب و خنک از دریچه تعبیه شده در دیواره پشت ژنراتور وارد محفظه گردد و بعد عبور از پوسته ژنراتور از روی بدنه موتور، از دریچه خروجی رادیاتور نصب شده برای تهویه اتاق دیزل ژنراتور تخلیه شود که این جریان هوا شامل تمام متعلقات موجود در محفظه است. 

محل مناسب نصب دریچه ورودی تهویه اتاق دیزل ژنراتور

دریچه های ورودی هوا باید در مکان هایی از دستگاه تعبیه گردند که هوای کافی و مورد نیاز برای تهویه داخل محفظه دیزل ژنراتور را فراهم آورد و  همچنین از تجمع هوای راکد جلوگیری نمایند.

ضرورت تعبیه ورودی مناسب برای دستگاه تهویه

 هوای ورودی به داخل محفظه دستگاه باید همیشه خنک باشد و بنابراین ضرورت دارد که ورودی هایی مناسب برای ورود هوای خنک به داخل اتاق دیزل ژنراتور تعبیه گردد؛ هر چه تعداد دستگاه های تهویه اتاق دیزل ژنراتور بیشتر باشد، باید به همان نسبت نیز دریچه های ورودی بیشتری را نصب کرد.

ضرورت تهویه اتاق دیزل ژنراتور 

اگر دستگاه برای تهویه  محفظه داخلی دیزل ژنراتور نداشت چه کنیم؟

در صورتی که دستگاه بدون رادیاتور و یا پروانه جهت تهویه فضای داخلی ژنراتور است، به منظور تامین هوای کافی جهت تهویه داخلی فضای داخلی دیزل ژنراتور باید از فن های مناسب در مسیر خروجی هوا استفاده کرد تا از تجمع هوای راکد در داخل دستگاه جلوگیری نماید.

نکات مهم در رابطه با نصب تهویه

  • بعد از نصب کردن تمام تجهیزات تهویه ( دریچه ها و داکت ورودی- خروجی و…) توصیه میکنیم قبل از آن که دستگاه تهویه اتاق دیزل ژنراتور را روشن کنید، میزان جریان هوا را جهت اطمینان یافتن از میزان مناسب ورود هوا به داخل محفظه بررسی کنید.
  • ممکن است سیستم تهویه دچار افت فشار کمی در هنگام انجام عمل تهویه گردد که در این حالت توصیه مینماییم تجهیزات احتراقی را در اتاق ژنراتور قرار ندهید.
  • در مورد بیشتر موتور دیزل ها، نصب فن میتواند به تهویه مناسب فضای ژنراتور کمک کند؛ با این حال باید از این موضوع به اندازه کافی اطمینان کسب کنید.
  • جریان هوای ورودی به داخل محوطه دستگاه باید بین 700-500 فوت در دقیقه باشد تا از ورود آب برف و باران به داخل اتاق ژنراتور جلوگیری نماید.
  • در هنگام نصب رادیاتور برای تهویه اتاق دیزل ژنراتور، باید یک رابط داکتی نیز بر روی آن نصب شود تا ارتعاشات دستگاه را جذب کند.
  • در مکان هایی که اقلیم سردی دارند، میتوان از دریچه های تهویه مجهز به کنترل ترموستاتی استفاده کنید.

سخن آخر

در این مقاله با تاثیر تهویه بر عملکرد دستگاه، نکات مهم در زمینه نصب تهویه و… آشنا شدید و دریافتید که وجود دستگاه تهویه برای ژنراتور میتواند با کنترل حرارت موجود در فضای داخلی ژنراتور، باعث حفظ کارایی دستگاه و طول عمر مفید آن گردد.