فرم تکمیل عملیات و کنترل نصب و راه اندازی مولد

۱-مشخصات شرکت درخواست کننده

 

۲- مشخصات دستگاه

 

شرایط نصب تابلو

 

شرایط راه اندازی دیزل

 

مواردی که باید قبل از اعزام کارشناس آماده باشد

  • تذکر: از انجام هر گونه عملیات جوشکاری و برشکاری بر روی دستگاه دیزل ژنراتور، شاسی و سایر قسمت ها اکیدا خودداری گردد که منجر به سوخت برد کنترل و ECU موتور و سایر قطعات الکترونیکی نشود.
  • - باتری ها باید قبل از اعزام کارشناس بطور کامل شارژ شده باشند.
 

کد امنیتی