دیزل ژنراتور کامینز
دیزل ژنراتور کامینز
دیزل ژنراتور کامینز

دیزل ژنراتور کامینز اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراریتوان خروجی پرایم ردیفنام دیزل ژنراتور کوپلهمدل دیزل ژنراتور کوپلهمدل موتورتعداد سیلندرkvakwkvakw 1دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپ... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC1130مدل ژنراتورHCI634Kبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQST30G4برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( b... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC1000مدل ژنراتورHCI634Jبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQST30G3برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( b... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC900مدل ژنراتورHCI634Hبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSK23G3برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( b... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC700مدل ژنراتورHCI544Fبرند ژنراتورStamfordمدل موتورVTA28G5برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( b... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC550مدل ژنراتورHCI534Dبرند ژنراتورStamfordمدل موتورQSX15G8برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | kVA )پرایم ( b... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC440مدل ژنراتورHCI544C,DSG52 L1-4برند ژنراتورStamford , AvK|MNمدل موتورNTA855G7برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC400مدل ژنراتورHCI444F,DSG52 m2-4برند ژنراتورStamford , AvK|MNمدل موتورNTA855G4برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC330مدل ژنراتورDSG 52m1-4,HCI444Eبرند ژنراتورStamford , AvK|MNمدل موتورQSL9G5برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC250مدل ژنراتورDSG43 L2-4,UCDI274Kبرند ژنراتورStamford , AvK|MNمدل موتورQSL9-G3برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC200مدل ژنراتورDSG43 L1-4,UCI274Hبرند ژنراتورStamford , AvK|MNمدل موتور6CTA8.3G2برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضط... (ادامه)

دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر

مدل دیزل ژنراتور کوپلهMNC175مدل ژنراتورDSG43 m2-4,UCI274Gبرند ژنراتورStamford , AvK|MNمدل موتور6BTAA5.9G5برند موتورCUMMINS دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوختاضطراری ( bhp | kW | k... (ادامه)