دیزل ژنراتور کوپله فابریک
دیزل ژنراتور کوپله فابریک
دیزل ژنراتور کوپله فابریک

در دیزل ژنراتورهای کوپله فابریک، موتور دیزل و ژنراتور در شرکت صنعتی ماه نیرو و توسط مهندسان مجرب به صورت پیش‌ساخته تولید می‌شوند. این کار باعث می‌شود که این نوع دیزل ژنراتورها دارای کیفیت بالاتری نسبت به دیزل ژنراتورهایی باشند که به صورت دستی کوپله می‌شوند. انواع دیزل ژنراتور کوپله فابریک   لینک های مفید: […]

دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3

مدل دیزل ژنراتور کوپله P500P3-P550E3 مدل ژنراتور LL6114F مدل موتور 2506A-E15TAG2 برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 550|440| 500|400| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3

مدل دیزل ژنراتور کوپله P1500P3-P1650E3 مدل ژنراتور LL8224N مدل موتور 4012-46TAG2A برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1650|1320| 1500|1200| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200E

مدل دیزل ژنراتور کوپله P2000-P2200E مدل ژنراتور LL9124H مدل موتور 4016TAG2A برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 2200|1760| 2000|1600| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375E

مدل دیزل ژنراتور کوپله P1250-P1375E مدل ژنراتور LL8124L مدل موتور 4012TWG2 برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1375|1100| 1250|1000| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1

مدل دیزل ژنراتور کوپله P1000P1-P1100E1 مدل ژنراتور LL8124B مدل موتور 4008TAG2A برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1100|880| 1000|800| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425E

مدل دیزل ژنراتور کوپله P380-P425E مدل ژنراتور LL6014D برند ژنراتور LEROY SOMER مدل موتور 2006TTAG برند موتور پرکینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 425|340| 380|304| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA مدل C2250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C2250D5 مدل ژنراتور ADS-335 برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSK60-G4 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1800|2250| 1600|2000| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C2000D5 مدل ژنراتور P7F برند ژنراتور Stamford مدل موتور QSK60 G3 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1650|2063| 1500|1875| | میزان بار 255075100110 […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1675D5 برند ژنراتور Stamford مدل موتور KTA50G8 برند موتور Cummins دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1340|1675| 1120|1400| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1400D5 برند ژنراتور Stamford مدل موتور KTA50G3 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1120|1400| 1000|1250| | میزان بار 255075100110 255075100110 255075100110 میزان مصرف […]

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA مدل C1250D5

مدل دیزل ژنراتور کوپله C1250D5 برند ژنراتور استمفورد / لروی سامر مدل موتور KT38G9 برند موتور کامینز دانلود کاتالوگ میزان مصرف سوخت اضطراری ( bhp | kW | kVA ) پرایم ( bhp | kW | kVA ) دائم ( bhp | kW | kVA ) میزان توان 1250|1000| 908|1135| | میزان بار 255075100110 255075100110 […]