دیزل ژنراتور کوپله ماه نیرو

ماه نیرو با بیش از سی سال تجربه در صنعت کوپلینگ بنا به درخواست مشتری و البته با در نظر گرفتن گشتاور نامی ورودی ژنراتور، انجین های برندهای معتبر را با ژنراتور های ساخت ماه نیرو و یا استمفورد به صورت single یاdouble کوپل میکند، در ادامه تعدادی از دیزل ژنراتور های کوپل شده این شرکت آورده شده اند.

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراریتوان خروجی پرایم
ردیفنام دیزل ژنراتور کوپلهمدل دیزل ژنراتور کوپلهمدل موتورتعداد سیلندرkvakwkvakw
1دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپرMNC1106BTA5.9G561108810080
2دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپرMNC1406BTAA5.9G26140112126100.8
3دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپرMNC1756BTAA5.9G56175140160128
4دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپرMNC2006CTA8.3G26200160180144
5دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپرMNC250QSL9-G36250200225180
6دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپرMNC330QSL9G56350280315252
7دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپرMNC400NTA855G46400320360288
8دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپرMNC440NTA855G76440352400320
9دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپرMNC550QSX15G86550440500400
10دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپرMNC700VTA28G512700560630504
11دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپرMNC900QSK23G36900720800640
12دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپرMNC1000QST30G3121000800900720
13دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپرMNC1130QST30G41211309041017813.6
14دیزل ژنراتور ولوو 95 کیلو ولت آمپرMNV95TAD530GE495768568
15دیزل ژنراتور ولوو 112 کیلو ولت آمپرMNV112TAD531GE411289.610180.8
16دیزل ژنراتور ولوو 140 کیلو ولت آمپرMNV140TAD532GE4140112126126
17دیزل ژنراتور ولوو 170 کیلو ولت آمپرMNV170TAD731GE6175140157125.6
18دیزل ژنراتور ولوو 205 کیلو ولت آمپرMNV205TAD732GE6200160180144
19دیزل ژنراتور ولوو 225 کیلو ولت آمپرMNV225TAD733GE6225180175140
20دیزل ژنراتور ولوو 280 کیلو ولت آمپرMNV280TAD734GE6280224255204
21دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپرMNV300TAD940GE6300240270216
22دیزل ژنراتور ولوو 360 کیلو ولت آمپرMNV360TAD941GE6360288324259.2
23دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپرMNV400TAD1343GE6400320360288
24دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپرMNV450TAD1344GE6450360405324
25دیزل ژنراتور ولوو 500 کیلو ولت آمپرMNV500TAD1345GE6500400450360
26دیزل ژنراتور ولوو 530 کیلو ولت آمپرMNV530TAD1641GE6530424477381.6
27دیزل ژنراتور ولوو 595 کیلو ولت آمپرMNV595TAD1642GE6595476535428
28دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپرMNV710TWD1643GE6710568640512
29دیزل ژنراتور پرکینز 30 کیلو ولت آمپرMNP301103A33G33326.43024
30دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپرMNP501103A33TG1350404536
31دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپرMNP661103A33TG236652.86048
32دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپرMNP721104A44TG147257.66552
33دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپرMNP1101104C44TAG241108810080
34دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپرMNP1501006TAG6150120136108.8
35دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپرMNV1651006TAG26165132150120
36دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپرMNP2001106A70tag36200160185148
37دیزل ژنراتور پرکینز 250 کیلو ولت آمپرMNP2501306C-E87TAG46250200225180
38دیزل ژنراتور پرکینز 385 کیلو ولت آمپرMNP3852206AE13TAG26385308346.5277.2
39دیزل ژنراتور پرکینز 440کیلو ولت آمپرMNP4402206A-E13TAG36440352400320
40دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپرMNP5502506A-E15TAG26550440500400
41دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپرMNP6602806AE18TAG1A6660528600480
42دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپرMNP8254006-23TAG2A6825660750600
43دیزل ژنراتور پرکینز 880 کیلو ولت آمپرMNP8804006-23TAG3A6880704800640
44دیزل ژنراتور پرکینز 1100 کیلو ولت آمپرMNP11004008TAG2A811008801000800
45دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کیلو ولت آمپرMNP13754012-46TWG2A121375110012501000

 

لینک های مفید:
ژنراتور استمفورد