دیزل ژنراتور اف جی ویلسون

14001211
اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراریتوان خروجی پرایم
ردیفنام دیزل ژنراتور کوپلهمدل دیزل ژنراتور کوپلهمدل موتورتعداد سیلندرkvakwkvakw
1دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA کوپله FG WILSON مدل P425EP380-P425E2006TTAG6425340380304
2دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA کوپله FG WILSON مدل P550E3P500P3-P550E32506A-E15TAG26550440500400
3دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA کوپله FG WILSON مدل P1100E1P1000P1-P1100E14008TAG2A811008801000800
4دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA کوپله FG WILSON مدل P1375EP1250-P1375E4012TWG2121375110012501000
5دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA کوپله FG WILSON مدل P1650E3P1500P3-P1650E34012-46TAG2A121650132015001200
6دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA کوپله FG WILSON مدل P2200EP2000-P2200E4016TAG2A162200176020001600