دانلود و مشاهده فیلم های مراحل ساخت و تولید وتست ژنراتور در کارخانه شرکت صنعتی ماه نیرو

 

 

 

                                                     1-کارخانه

                                                     2-آزمایشگاه

                                                     3-تابلوسازی

                                                     4-واحد ماشین کاری

                                                     5-دستگاه ناچینگ