ژنراتور های تولیدی ماه نیرو

 

ردیف

 مدل ژنراتور 

 توان (KVA)

 توان اکتیو(KW)

طول(mm )

 عرض(mm) 

  ارتفاع(mm)

موتور perkins

موتور cummins

موتور volvo

دیتاشیت

 1

DSG29 m1-4 

30

 24

 915

 544

 481

1103A-33G

 X25-G2

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298935_t76RRHmg.png

 2

 DSG29 m2-4

36

 28.8

 915

 544

 481

1103A-33TG1

 X33-G1

298935_t76RRHmg.png

 3

 DSG29 L1-4

44

 35.2

 1020

 544

 481

1103A-33TG1

X33-G2 

298935_t76RRHmg.png

 4

DSG29 L2-4

55

 44

 1020

 544

 481

1103A-TG2

 S38-G6

298935_t76RRHmg.png

 5

DSG36 m1-4

68

 54.4

 1070

 610

 556

1104A-44TG2

 S38-G7

298935_t76RRHmg.png

 6

 DSG36 m2-4

83

 67.04

 1070

 610

 556

1104A-44TG2

 S38-G10

298935_t76RRHmg.png

 7

 DSG36 L1-4

100

 80

 1195

 610

 556

1104C-44TAG2

 QSB5-G5

 TD520GE
298935_t76RRHmg.png

 8

DSG36 L2-4

125

 96

 1195

 610

 556

1106A-70TAG2

 6BTA59-G6

 TAD531GE
298935_t76RRHmg.png

 9

 DSG43 m1-4

150

 112

 1236

 670

 686

1106A-70TAG2

 6BTAA59-G3

 TAD532GE
298935_t76RRHmg.png

 10

DSG43 m2-4 

170

 136

 1236

 670

 686

1106A-70TAG3

 6BTAA5.9G7

 TAD731GE
298935_t76RRHmg.png

 11

DSG43 L1-4 

205

 164

 1386

 670

 686

1106A-70TAG4

6CTA83-G2 

 TAD732GE
298935_t76RRHmg.png

 12

DSG43 L2-4 

250 

 200

 1386

 670

 686

1306C-E87TAG6

QSL9-G3 

TAD734GE 
298935_t76RRHmg.png

 13

DSG52 m0-4 

300 

 240

1495 

820 

790 

1606A-E93TAG4

QSL9-G5 

TAD734GE
298935_t76RRHmg.png

 14

DSG52 m1-4 

360 

 288

1495 

 820

 790

2206A-E13TAG2

QSL9-G5 

TAD1341GE 
298935_t76RRHmg.png

 15

DSG52 m2-4 

400 

 320

1495 

 820

790 

2206A-E13TAG3

QSX15-G14 

 TAD1343GE
<298935_t76RRHmg.png

 16

DSG52 L1-4 

460 

 368

1670 

820 

 790

2506A-E15TAG1

 QSX15-G4

TAD1344GE 
298935_t76RRHmg.png

 17

DSG52 L2-4 

530 

 424

1670 

820 

790 

2506A-E15TAG2

QSX15-G6 

TAD1641GE 
298935_t76RRHmg.png

 18

DSG62 m0-4 

560

 448

1730

820 

790 

2506A-E15TAG2

QSX15-G8 

2506A-E15TAG2 
298935_t76RRHmg.png

 19

DSG62 m1-4 

600

 480

1730 

820 

790 

2806AE18TAG1A

VTA28-G5

TAD1642GE 
298935_t76RRHmg.png