دیزل ژنراتور ولوو کوپل داخل

اطلاعات دیزل ژنراتور     

 توان خروجی اضطراری  

  توان خروجی پرایم

ابعاد بر حسب میلیمتر   

 

دیتاشیت 

data 

  sheet  

ردیف

 نام دیزل ژنراتور کوپله

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 کیلو ولت آمپر

 کیلووات

کیلو ولت آمپر

کیلووات

 طول

عرض 

 ارتفاع

 1 

 دیزل ژنراتور ولوو 100 کیلو ولت آمپر

 TAD530GE
       4
 100
 80
 90
 72
 2400
800
 1400
298935_t76RRHmg.png
 2

 دیزل ژنراتورولوو 110 کیلو ولت آمپر

 TAD531GE
       4
 110
 88
 100
 82
 2400
800
1400
298935_t76RRHmg.png
3

 دیزل ژنراتور ولوو150 کیلو ولت آمپر

 TAD532GE
      4
 150
 120
 135
 108
 2700
900
1600
298935_t76RRHmg.png
 4

 دیزل ژنراتور ولوو 175 کیلو ولت آمپر

 TAD731GE
      6
 175
 140
 157
125
 2700
900
1600
298935_t76RRHmg.png
 5

 دیزل ژنراتور ولوو 200 کیلو ولت آمپر

 TAD732GE
      6
 200
160
 180
144
 2800
1050
1600
298935_t76RRHmg.png
 6

 دیزل ژنراتور ولوو225 کیلو ولت آمپر

  AD733GE
       6
 225
 180
 175
140
 2800
1050
1600
298935_t76RRHmg.png
 7

 دیزل ژنراتور ولوو 230 کیلو ولت آمپر

 TAD733GE
      6
 230
 184
 207
166
 2800
 1050
1600
298935_t76RRHmg.png
 8

 دیزل ژنراتورولوو 245 کیلو ولت آمپر

 TAD733GE
       6
 245
 196
 220
176
 2800
1050
1600
298935_t76RRHmg.png
 9

 دیزل ژنراتور ولوو275 کیلو ولت آمپر

 TAD734GE
       6
 275
 220
 250
200
 2800
1050
1700
298935_t76RRHmg.png
 10

 دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپر

 TAD940GE
       6
 300
 240
 270
216
 3100
1100
1750 
298935_t76RRHmg.png
 11

 دیزل ژنراتور ولوو 330 کیلو ولت آمپر

 TAD1341GE
       6
 330
 264
 315
252
3300
 1100
1750
298935_t76RRHmg.png
 12

 دیزل ژنراتور ولوو 355 کیلو ولت آمپر

TAD941GE 
       6
 355
 284
 320
256
3300
1100
1800 
298935_t76RRHmg.png
 13

 دیزل ژنراتور ولوو  385 کیلو ولت آمپر

 TAD1342GE
       6
 385
 308
 350
280
3300
 1100
1800
298935_t76RRHmg.png
 14

 دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپر

 TAD1343GE
       6
 400
 320
 375
300
 3300
1100
1900
298935_t76RRHmg.png
 15

 دیزل ژنراتور ولوو 415 کیلو ولت آمپر

 TAD1343GE
       6
 415
 332
 375
300
 3300
1100
1900
298935_t76RRHmg.png
16

دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپر

TAD1344GE
       6
450
360
405
324
 3300
1100
1900
298935_t76RRHmg.png
17 

دیزل ژنراتور ولوو 500 کیلو ولت آمپر

TAD1345GE
       6
500 
 400
450 
360 
3500 
1150
 1850
298935_t76RRHmg.png
18 

دیزل ژنراتور ولوو 550 کیلو ولت آمپر

TAD1641GE
       6
550 
 440
500 
400 
3500 
1150 
 1850
298935_t76RRHmg.png
19 

دیزل ژنراتور ولوو 630 کیلو ولت آمپر

TAD1642GE
       6
 630
504
570 
456 
 3800
1250 
 1300
298935_t76RRHmg.png
20 

                      دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپر

TWD1643GE
       6
710 
568
640 
 512
 3800
1250 
 1300
298935_t76RRHmg.png