پرکینز PERKINS

اطلاعات دیزل ژنراتور 

توان خروجی اضطراری  

  توان خروجی پرایم

ابعاد بر حسب میلیمتر

 دیتاشیت 

data

 sheet  

ردیف

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 کیلو ولت آمپر

 کیلووات

کیلو ولت آمپر

کیلووات

 طول

عرض 

 ارتفاع

 1 
403D11G 
3
10 
 8
 7.2
 1200
 750
1400 
298935_t76RRHmg.png
 2
403D15G 
3
15 
12 
13 
10.4 
1200 
 750
1400 
298935_t76RRHmg.png
3
404D22G 
22 
17.6 
20 
16 
1400 
 750
1200 
298935_t76RRHmg.png
 4
1103A33G 
33 
26.4 
30 
24 
1400 
 750
1200
298935_t76RRHmg.png
 5
 1103A33TG1
50 
40 
45 
36 
1650 
 750
1250 
298935_t76RRHmg.png
 6
1103A33TG2 
66 
52.8 
60 
48 
1300 
800 
2000 
298935_t76RRHmg.png
7
1104A44TG1 
72 
57.6 
65 
52 
1300 
800 
2000 
298935_t76RRHmg.png
 8
1104C44TAG2 
110 
88 
100 
80 
1400 
800 
2400 
298935_t76RRHmg.png
 9
1006TAG 
150 
120 
136 
108.8 
1600 
900 
2700 
298935_t76RRHmg.png
 10
1006TAG2
165 
132 
150 
120 
1600 
900 
2700 
298935_t76RRHmg.png
 11
1106CE66TAG4 
200 
160 
185 
148 
1600 
1050 
2800
298935_t76RRHmg.png
 12
1306CE87TAG6
275 
220 
250 
200 
2800 
1050 
2800 
298935_t76RRHmg.png
 13
2206AE13TAG2 
400 
320 
360 
288 
1900 
1100 
 3300
298935_t76RRHmg.png
 14
2206AE13TAG3 
450 
360 
405 
324 
1900 
1100 
3300
298935_t76RRHmg.png
 15
2506AE15TAG2 
550 
440 
500 
400 
1850 
1150 
3500
298935_t76RRHmg.png
16
2806AE18TAG1A 
660 
528 
600 
480 
1300 
1250
3800
298935_t76RRHmg.png
17 
400623TAG2A 
825 
660 
750 
600 
2250 
1700 
4500
298935_t76RRHmg.png
18 
400623TAG3A 
900 
720 
800 
640 
2250 
1700 
4500
298935_t76RRHmg.png
19 
 4008TAG1A
1000 
800 
900 
720 
2300 
1800 
5400
298935_t76RRHmg.png
20 
4008TAG2A 
1130 
904 
1020 
816 
2300 
1800 
5400
298935_t76RRHmg.png
21 
401246TWG2A 
12
1385 
1108 
1250 
1000 
2300 
1800 
5700
298935_t76RRHmg.png