دیزل ژنراتوردویتس کوپل ایران

اطلاعات دیزل ژنراتور 

توان خروجی اضطراری  

  توان خروجی پرایم

ابعاد بر حسب میلیمتر

 دیتاشیت 

data

 sheet  

ردیف

 نام دیزل ژنراتور کوپله

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 کیلو ولت آمپر

 کیلووات

کیلو ولت آمپر

کیلووات

 طول

عرض 

 ارتفاع

 1 

دیزل ژنراتور دویتس 85 کیلو ولت آمپر

BF4M1013E
4
85
68
77
62
2200
800
1400
298935_t76RRHmg.png
 2

دیزل ژنراتور دویتس 105 کیلو ولت آمپر

BF4M1013EC
4
105
84
95
76
2400
800
1400
298935_t76RRHmg.png
3

دیزل ژنراتور دویتس 130 کیلو ولت آمپر

BF4M1013FC
4
130
104
117
194
2500
800
1400
298935_t76RRHmg.png
 4

دیزل ژنراتور دویتس 165 کیلو ولت آمپر

BF6M1013EC
6
165
132
148
118
2700
900
1600
298935_t76RRHmg.png
 5

دیزل ژنراتور دویتس 170 کیلو ولت آمپر

 BF6M1013EC
6
170
136
153
122.4
2700
900
1600
298935_t76RRHmg.png
 6

دیزل ژنراتور دویتس 180 کیلو ولت آمپر

BF6M1013FCG2
6
180
144
163
130
2700
900
1600
298935_t76RRHmg.png
7

دیزل ژنراتور دویتس 205 کیلو ولت آمپر

BF6M1013FCG3
6
205
164
185
148
2800
1050
1600
298935_t76RRHmg.png
 8

دیزل ژنراتور دویتس 250 کیلو ولت آمپر

TCDL2013L06
6
250
200
225
180
2800
1050
1600
298935_t76RRHmg.png
 9

دیزل ژنراتور دویتس 350 کیلو ولت آمپر

BF6M1015CG3
6
350
280
315
252
3300
1100
1800
298935_t76RRHmg.png