دیزل ژنراتور کامینز کوپل ماه نیرو

اطلاعات دیزل ژنراتور 

 توان خروجی اضطراری  

  توان خروجی پرایم

ابعاد بر حسب میلیمتر   

 دیتاشیت

  data 

 sheet

  

ردیف

 نام دیزل ژنراتور کوپله

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 کیلو ولت آمپر

 کیلووات

کیلو ولت آمپر

کیلووات

 طول

عرض 

 ارتفاع

 1 

 دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر

 6BTA5.9G5
 6
 110
 88
 100
 80
 1400
800
 2400
298935_t76RRHmg.png
 2

 دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر

 6BTAA5.9G2
 140
 112
 126
 100.8
 2300
1100 
1350 
298935_t76RRHmg.png
3

 دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر

 6BTAA5.9G5
 175
 140
 160
 128
 2300
1100 
1400 
298935_t76RRHmg.png
 4

 دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر

 6CTA8.3G2
 200
 160
 180
144 
 2500
1100 
1400 
298935_t76RRHmg.png
 5

 دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر

 6CTAA8.3G2
 250
200 
 225
180 
 2750
1100 
1400 
298935_t76RRHmg.png
 6

 دیزل ژنراتور کامینز 275 کیلو ولت آمپر

 QSL9G3
 275
 220
 250
200 
 3100
1100 
1500 
298935_t76RRHmg.png
 7

 دیزل ژنراتور کامینز 300 کیلو ولت آمپر

 6LAA8.9G2
 300
 240
 270
216 
 3100
 1100
1500 
298935_t76RRHmg.png
 8

 دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر

 QSL9G5
 6
 330
 264
 300
240 
 3100
1100 
1500 
298935_t76RRHmg.png
 9

 دیزل ژنراتور کامینز 350 کیلو ولت آمپر

 QSL9G5
 350
 280
 315
252 
 3100
1100 
1500 
298935_t76RRHmg.png
 10

 دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر

 NTA855G4
 6
 400
 320
 360
288 
 3300
1100 
1600 
298935_t76RRHmg.png
 11

 دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر

 NTA855G7
 6
 440
 352
 400
320 
3500 
 1100
1600 
298935_t76RRHmg.png
 12

 دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر

 QSX15G8
 6
 550
 440
 500
400 
3500 
1150 
1700 
298935_t76RRHmg.png
 13

 دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر

 VTA28G5
 12
 700
 560
 630
504
3800 
 1250
1800 
298935_t76RRHmg.png
 14

 دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر

 QSK23G3
 6
 900
 720
 810
648 
 4500
1700 
2250 
298935_t76RRHmg.png
 15

 دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر

 QST30G3
 12
 1000
 800
 900
720 
 5600
1800 
2300 
298935_t76RRHmg.png
16

دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر

QST30G4
12
1130
904
1020
816 
 5600
1800 
2300 
298935_t76RRHmg.png