دیزل ژنراتور کوپل FG WILSON

اطلاعات دیزل ژنراتور   

توان خروجی اضطراری  

  توان خروجی پرایم

ابعاد بر حسب میلیمتر 

 دیتاشیت 

data

 sheet  

ردیف

 نام دیزل ژنراتور کوپله

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 کیلو ولت آمپر

 کیلووات

کیلو ولت آمپر

کیلووات

 طول

عرض 

 ارتفاع

 1 

دیزل ژنراتور پرکینز 425 KVA

کوپله FG WILSON مدل P425E 

2006TTAG
     6
 425
 340
 380
304
3400
955
2155
298935_t76RRHmg.png
 2

    دیزل ژنراتور پرکینز 550 KVA

کوپله FG WILSON مدل P550E3

2506A-E15TAG2 
6
550
440
500
400
 3700
 1100
 2143
298935_t76RRHmg.png
3

دیزل ژنراتور پرکینز 1100 KVA

کوپله FG WILSON مدل P1100E1 

4008TAG2A
8
1100
880
1000
800
 4790
 2036
 2235
298935_t76RRHmg.png
 4

دیزل ژنراتور پرکینز 1375 KVA

کوپله FG WILSON مدل P1375E 

4012TWG2
12 
1375
1100
1250
1000
4830
2040
2230
298935_t76RRHmg.png
 5

دیزل ژنراتور پرکینز 1650 KVA

کوپله FG WILSON مدل P1650E3 

012-46TAG2A
12 
1650
1320
1500
1200
5095
1900
2435
298935_t76RRHmg.png
 6

 دیزل ژنراتور پرکینز 2200 KVA

کوپله FG WILSON مدل P2200E

4016TAG2A
16
2200
1760
2000
1600
5725
2300
3020
298935_t76RRHmg.png