دیزل ژنراتورکامینز کوپله فابریک

اطلاعات دیزل ژنراتور     

توان خروجی اضطراری  

  توان خروجی پرایم

 ابعاد بر حسب میلیمتر 

 دیتاشیت 

data

 sheet  

ردیف

 نام دیزل ژنراتور کوپله

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 کیلو ولت آمپر

 کیلووات

کیلو ولت آمپر

کیلووات

 طول

عرض 

 ارتفاع

 1 

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA

مدل C11D5 

X1.3-G2 
 2
11
8.8 
 10
 1300
 730
 1130
298935_t76RRHmg.png
 2

 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA

مدل C17D5

 X2.5G2
16.5 
13 
15 
12 
1667 
930 
1247 
298935_t76RRHmg.png
3

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA

مدل C22D5 

X2.5G2 
22 
17 
20 
16 
1667 
930 
1247 
298935_t76RRHmg.png
 4

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 33 KVA

مدل C33D5 

X3.3G1 
33 
26.4 
30 
24 
1753 
930
1250 
298935_t76RRHmg.png
 5

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA

مدل C38D5 

 4B3.3G1
38 
30.4 
35 
28 
1753 
 930
1256 
298935_t76RRHmg.png
 6

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 55 KVA

مدل ES55D5 

S3.8G6 
55 
44 
50
40 
1800 
730 
1215 
298935_t76RRHmg.png
7

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 68 KVA

مدل ES68D5 

 S3.8G7
68 
55 
62
50 
1830 
800 
1320 
298935_t76RRHmg.png
 8

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA

مدل C80D5 

4BTA3.9G1 
80 
64 
72.5
58 
1950 
1046 
1221 
298935_t76RRHmg.png
 9

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 100 KVA

مدل C100D5 

 6BT5.9G1
 6
100 
80 
91
73 
2374 
1050 
1548 
298935_t76RRHmg.png
10

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA

مدل C150D5 

6BTA5.9G2 
150 
120 
136
109 
2404 
1100 
1472 
298935_t76RRHmg.png
11

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 175 KVA

مدل C175D5 

6CTA8.3G2 
175 
140 
160
128 
2463 
1050 
1811 
298935_t76RRHmg.png
12

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 200 KVA مدل C200D5 

6CTAA8.3G1 
200 
160 
182.5
146 
2686 
1300 
 1547
298935_t76RRHmg.png
 13

 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 220 KVA

مدل C220D5

6CTAA8.3G1
220 
176 
200
160 
2686 
1300 
1547 
298935_t76RRHmg.png
 14

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA

مدل C250D5 

6CTAA8.3G2
250 
200 
227.5
182 
2686 
1300 
1547 
298935_t76RRHmg.png
 15

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 300 KVA

مدل C300D5 

QSL9 G5
300 
240 
275
220 
3549
1100 
1928 
298935_t76RRHmg.png
16

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA

مدل C330D5 

QSL9 G5 
330 
264 
300
240 
3135
1100 
1928 
298935_t76RRHmg.png
 17

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5 

NT855 G6  
350 
280 
320
256 
3549
1100 
2078 
298935_t76RRHmg.png
18

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA

مدل C400D5 

NTA855 G4 
400 
320 
360
288 
3549
1100 
2078 
298935_t76RRHmg.png
 19 

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA

مدل C440D5 

NTA855G7 
450 
360 
410 
328 
3549
1100 
2078 
298935_t76RRHmg.png
 20

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 550 KVA

مدل C550D5 

QSX15 G8
550 
440 
500 
400 
3433
1500
2028 
298935_t76RRHmg.png
21

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA

مدل C700D5 

VTA28-G5 
12 
706 
565 
640 
512 
3977
1702
2065 
298935_t76RRHmg.png
 22

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 825 KVA

مدل C825D5E 

KTA38-G7  
12 
825 
660 
750 
600 
4375
2033
2219 
298935_t76RRHmg.png
 23

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA

مدل C900D5 

QSK23 G3
900 
720 
820 
656 
4266
1879
2856 
298935_t76RRHmg.png
24

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1041 KVA

مدل C1000D5 

 QST30G3 
12 
1041 
833 
939 
751 
4230
1756
2052 
298935_t76RRHmg.png
25

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1041 KVA

مدل 833DFHC 

QST30 G3 
12 
1041 
833 
938.5 
751 
4297
1685
2248 
298935_t76RRHmg.png
26

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA

مدل 888DFHD 

QST30G4
12 
1110
888 
1000 
800 
4570
1790
2079 
298935_t76RRHmg.png
27

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 888 KVA

مدل C1100D5 

QST30 G4
12 
1110 
888 
1000 
800
4571
1702
 2540
298935_t76RRHmg.png
28

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1250 KVA

مدل C1250D5 

  KT38G9
12 
1250 
1000 
1135 
908
4400
2100
2332 
298935_t76RRHmg.png
29

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA

مدل C1400D5 

KTA50G3 
16 
1400 
1120 
1250 
1000
2238
 2000
2250 
298935_t76RRHmg.png
30

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA

مدل C1675D5A 

KTA50GS8 
16 
1675 
1340 
1500 
1200
5637 
 2250
5105 
298935_t76RRHmg.png
 31

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA

مدل C1675D5 

KTA50G8 
16 
1675 
1340 
1400 
1120
5811 
 1640
2333
298935_t76RRHmg.png
 32

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA

مدل C2000D5

 QSK60 G3 
16 
2063 
1650 
1875 1
 1500
5828 
 2270
2250
298935_t76RRHmg.png
33

دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2250 KVA

مدل C2250D5 

 QSK60-G4
16 
2250 
1800 
2000 
 1600
 2537
2286 
6175 
298935_t76RRHmg.png